top of page

afdruk

Contact adres

 

Polycar.ch

Hirn Rent AG

Thalerstrasse 5a

CH-9422 Staad

 

E-mail: info@polycar.com

 

 

Gemachtigde vertegenwoordigers

 

Sascha Hirn

 

 

Disclaimer van aansprakelijkheid

 

De auteur is niet aansprakelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

 

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur vanwege materiële of immateriële schade als gevolg van toegang of gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische fouten zijn uitgesloten.

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder speciale kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of om de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten.

 

 

Disclaimer voor links

 

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Het wees elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites af. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

 

 

Auteursrechten

 

De auteursrechten en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op deze website zijn exclusief eigendom van Hirn Rent AG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.

Bron: opdrukgenerator van SwissAnwalt

bottom of page